Tillgänglighet och säkerhet

Vi på Lindesberg Arena värnar om våra gästers säkerhet och vill erbjuda en arena för alla, oavsett funktionshinder. Gästernas säkerhet och trivsel är vår största prioritet.

Här kan du hitta information om vilka hjälpmedel som erbjuds och vi strävar ständigt efter att bli bättre. Hör gärna av er till oss med era synpunkter.

Tillgänglighet

Vår arena erbjuder flera möjligheter för att passa alla besökare.

Parkeringsplatser
Lindesberg Arena har en stor parkering i anslutning till arenan med 180 platser varav 6 handikapplatser närmast entrén. Färdtjänst kan hämta och lämna intill entrén.

Handikapptoaletter
Det finns 1 RWC på bottenplan och 1 RWC på plan 2 som kan nås med hiss. RWC finns även i ett antal omklädningsrum.

Tillgänglighetsplatser
I båda hallarna på plan 2 finns 5 platser uppmärkta för funktionshindrade med plats för ledsagare. oftast finns uppmärkta platser på plan 1 för funktionshindrade. Ytterligare platser kan ordnas vid behov. Hör gärna av er hinnan om ni behöver en tillgänglighetsplats.

Hissar
Det finns en hiss i nära anslutning till entrén och restaurang Krydda. Hissen når till plan 3.

Hörslinga
Möjlighet till Hörslinga finns i större delen av Lindesberg Arena, kontakta oss vid behov.

Service- och signalhundar
Hos oss får ni ta med er service- och signalhund. Den bör ha sitt tjänstetäcke på.

Skötrum
Skötrum finns på RWC, på bottenplan och plan 2.

Arrangören kan förändra och utöka tillgängligheten vid varje arrangemang, hör gärna av er till oss.

Säkerhet

Vi har ett nära samarbete med Securitas som rör sig i lokalerna dagligen och vi anpassar vårt säkerhetsarbete till publikmängd samt evenemang.

Brand
Lindesberg Arena har ett välutvecklat brandskydd med sprinklersystem och automatiskt brandlarm. Brandsläckare finns runtom i hela arenan och även larmknappar. Vid utrymning spelas ett förinställt meddelande upp i högtalarsystemet. Var vänlig och föjl dessa anvisningar och personalens direktiv.

Utrymning
Lindesberg Arena har flertalet utrymningsvägar och dessa finns utmärkta i lokalerna. Det finns särskilda uppsamlingsplatser i arenan för funktionshindrade som är utmärkta på utrymningsplaner runtom i arenan. Använd aldrig hissen vid utrymning ocg undvik rökfyllda lokaler.
Uppsamlingsplats vid utrymning är parkeringen framför Lindesberg Arena. Var vänlig följ personalens anvisningar och de ansvisningar som förs fram i högtalarsystemet vid nödsituation.

Hjärtstartare och sjukvård
I entrén finns en hjärtstartare och arenapersonalen är utbildade i HLR. Vid större evenemang kan även sjukvårdspersonal finnas på plats.

Rök- och eldningsförbud
Rökning är förbjudet i hela arenan, även området framför entrén och på plarkeringen då detta klassas som skolområde. All eldning inomhus är förbjuden, detta gäller även levande ljus (restaurangen undantagen). Vid arrangemang kan detta tillåtas med då ska tillstånd sökas hos arenahallschefen.

Lindesberg Arena marknadsförs av Besök Linde AB